В  усіх групах закладу  дошкільної освіти педагоги з дітьми працюють за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина». Організована освітня діяльність в усіх вікових групах проводиться за принципом розвивального навчання відповідно до програмових завдань. Педагоги заохочують дошкільнят до творчості, критичного мислення, винахідливості, оцінюють конкретні досягнення дітей, незалежно від їхнього фізичного та соціального стану, інтелектуального розвитку. Вихователь Варич Л.В., впроваджує в практику роботи технологію Л. Шелестової «Вчимося читати», за допомогою якої діти швидко навчаються читати складами, а Кифоренко С.О. впроваджує програму соціальної та фінансової освіти «Афлатот», в результаті якої діти ознайомлюються з правилами економного використання світла, води та інших природних ресурсів. Добре ознайомилися з грошовими одиницями, розуміють поняття «можу», «хочу», вміють створювати рекламу та мають певні знання щодо відкриття чи розширення бізнесу. Вихователь Шевцова С.В. широко використовує пошуково-дослідницьку діяльність за технологією З. Плохій «Пошуково – дослідницька діяльність дошкільників», яка реалізовується в процесі різних видів освітньої діяльності, в якій діти беруть активну участь у творчих вправах, найпростіших дослідах, короткочасних і тривалих спостереженнях, фіксації спостережень в альбомі тощо.

Вихователі  Лісова Т.В та Ткачук О.М. впроваджують в практику систему роботи С.В. Циганової «Зображувальна діяльність – джерело естетичних емоцій та розвитку дітей раннього віку», з допомогою якої діти показують високі результати у зображувальній діяльності: орієнтуються на площині аркуша паперу, відтворюють нескладні предмети та явища, використовують елементарні способи зображення на папері – лінії, плями, мазки, поєднуючи їх при зображенні прямокутних або округлих форм тощо.

На базі старшої групи №6 працює лабораторія позитивного педагогічного досвіду (вихователь Шевцова С.В.), завдання якої дослідити ефективність педагогічних впливів на формування у дітей навичок самостійності. В план роботи лабораторії включені різні форми та методи роботи з дошкільниками: господарсько-побутова праця та праця в природі, різноманітна маніпулятивна та продуктивна діяльність дітей, розв’язання проблемних ситуацій, дидактичні ігри відповідної тематики, тематичні художні твори, короткотривалі та довготривалі трудові доручення, індивідуальна робота тощо. Для дослідження ефективності педагогічних впливів на початку та в кінці  навчального року проводиться моніторинг. Найбільш ефективні форми роботи, методи та прийоми виносяться на обговорення в педагогічному колективі та в колективі батьків з метою їх популяризації. Така робота позитивно впливає на підвищення фахової майстерності педагогів закладу, особливо молодих, а також переконує в доцільності таких педагогічних впливів батьків.